MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
În anul 1934, în timpul sărbătoririi centenarului oraşului Alexandria, consiliul comunal hotărăşte să înfiinţeze un muzeu al oraşului care să expună şi să păstreze documentele găsite în diferite arhive, cât şi unele materiale ce dovedeau existenţa şi cu

În anul 1934, în timpul sărbătoririi centenarului oraşului Alexandria, consiliul comunal hotărăşte să înfiinţeze un muzeu al oraşului care să expună şi să păstreze documentele găsite în diferite arhive, cât şi unele materiale ce dovedeau existenţa şi cultura populaţiei de pe aceste meleaguri. Muzeul a fost instalat, la început, într-o încăpere din localul primăriei, iar în anul 1936 a fost strămutat într-o încăpere a Palatului Cultural „Victor Antonescu”.

La data de 1 mai 1952 s-a deschis, în mod real, un Muzeu de Istorie a Alexandriei, în care erau expuse documente privind întemeierea oraşului, monede, ceramică, dovezi materiale din diferite epoci istorice.

Din anul 1974, Muzeul Orăşenesc de Istorie Alexandria devine Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman. Conservă o importantă colecţie de arheologie, preponderent din epoca neolitică şi epoca geto-dacică, cu numeroase obiecte provenite din staţiunile de la Ciolănesti Deal, Măgura, Siliştea, Vităneşti, Albeşti, Orbeasca de Sus, Zimnicea etc., dar şi o colecţie de numismatică reprezentată printr-o serie de tezaure monetare descoperite la Alexandria, Balta Sărată, Poiana, Poroschia, Schitu, Sfinţeşti, Ulmeni etc. O valoroasă colecţie etnografică zonală este valorificată printr-o expoziţie permanentă pavilionară.

Între anii 1998 - 2004 a participat la un proiect internaţional româno-britanic de cercetare a locuirii neo-eneolitice de pe Valea Teleormanului alături de Muzeul Naţional de Istorie a României şi Universitatea din Cardiff.

În perioada 2003 - 2004 a derulat un program de cercetare a procesului de colectivizare a agriculturii în judeţul Teleorman, program finanţat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Secţiei Afaceri Publice din Bucureşti şi al Asociaţiei "Prietenii Muzeului".

În prezent derulează mai multe proiecte internaţionale sau naţionale de cercetare arheologică ce vizează mai multe epoci: paleoliticul (împreună cu Misiunea Arheologică Franceză în Romania şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti), neo-eneoliticul (împreună cu Muzeul Naţional de Istorie a României), evul mediu (împreună cu Muzeul Brăilei).

 

 

 

În perioada 2003 - 2004 a derulat un program de cercetare a procesului de colectivizare a agriculturii în judeţul Teleorman, program finanţat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Secţiei Afaceri Publice din Bucureşti şi al Asoci

Din anul 1974, Muzeul Orăşenesc de Istorie Alexandria devine Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman. Conservă o importantă colecţie de arheologie, preponderent din epoca neolitică şi epoca geto-dacică, cu numeroase obiecte provenite din staţiunile de la Ciolănesti Deal, Măgura, Siliştea, Vităneşti, Albeşti, Orbeasca de Sus, Zimnicea etc., dar şi o colecţie de numismatică reprezentată printr-o serie de tezaure monetare descoperite la Alexandria, Balta Sărată, Poiana, Poroschia, Schitu, Sfinţeşti, Ulmeni etc. O valoroasă colecţie etnografică zonală este valorificată printr-o expoziţie permanentă pavilionară.

Între anii 1998 - 2004 a participat la un proiect internaţional româno-britanic de cercetare a locuirii neo-eneolitice de pe Valea Teleormanului alături de Muzeul Naţional de Istorie a României şi Universitatea din Cardiff.

În perioada 2003 - 2004 a derulat un program de cercetare a procesului de colectivizare a agriculturii în judeţul Teleorman, program finanţat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Secţiei Afaceri Publice din Bucureşti şi al Asociaţiei "Prietenii Muzeului".

A derulat şi alte proiecte internaţionale sau naţionale de cercetare arheologică ce au vizat epoci precum paleoliticul (împreună cu Misiunea Arheologică Franceză în România şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, 2006-2008) şi evul mediu, (împreună cu Muzeul Brăilei, 2006-2009).

În perioada 2009-2011 a fost partener local şi beneficiar în cadrul proiectului „Măgura. Past & Present”, parte componentă a unui proiect cu finanţare europeană intitulat „Art lanscape transformation”, din cadrul Programului „Cultura 2007-2013”.

În prezent, derulează un proiect de cercetare privind locuirea neo-eneolitică din sud-vestul Munteniei, împreună cu Muzeul Naţional de Istorie a României, proiect cu mai multe etape de desfăşurare ce a demarat în anul 2006.

În scopul valorificării muzeale a patrimoniului deţinut, pe lângă valorificarea expoziţională, Muzeul Judeţean Teleorman a derulat şi derulează a serie de programe educaţionale:

- Programul Muzeul sursă de cultură şi educaţie, iniţiat în anul 2003, adresat mai ales publicului de vârstă şcolară, în baza parteneriatelor încheiate cu instituţiile de învăţământ.

- Programul Muzeul te vizitează…, ce a debutat în 2013, îşi propune prezentarea muzeului şi a diferitelor teme de interes general (istorie, arheologie, etnografie) în localităţi din judeţul Teleorman, mai ales în cele din mediul rural.

Scurt istoric
A fost odata...