MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
Steinzeitkunst. Frühe Kulturen aus Rumänien
Muzeul de arta din Olten organizeaza, in perioada 3 iunie - 5 octombrie, expozitia „Arta perioadei neolitice

La începutul lunii iunie a fost deschisa( la Historisches Museum (Muzeul de Istorie) din Olten, Elvet,ia, expozit,ia intitulata( „Arta perioadei neolitice. Vechile culturi din Romania” (Steinzeitkunst. Frühe Kulturen aus Rumänien - A l’aube de l’Europe, les grandes cultures néolithiques de Roumanie, având ca tema( epoca neolitica( de pe teritoriu României.

Organizata( în colaborare cu Muzeul Nat,ional de Istorie din Bucures,ti, expozit,ia reunes,te exponate de la treizeci de muzee, universita(t,i s,i institute de cercetare românes,ti, prezentând unele dintre cele mai importante ma(rturii ale culturilor neolitice dezvoltate în aceasta( parte a Europei. Este pentru prima data( când cele aproape 1.200 de obiecte ce apart,in patrimoniului cultural nat,ional, sunt prezentate într-o expozit,ie organizata( în afara t,a(rii s,i totodata( prima expozit,ie deschisa( în stra(ina(tate dedicata( întregii epoci neolitice. Rezultatele cerceta(rilor a câtorva generat,ii de arheologi, desfa(s,urate timp de mai bine de un secol, sunt astfel reunite cu scopul evident,ierii unor veritabile capodopere ale artei preistorice din epoca pietrei.

Dincolo de obiecte cu adeva(rat celebre, simboluri nat,ionale precum „Gânditorul de la Cernavoda(” s,i perechea sa („Femeie s,ezând”), prin intermediul celorlalte exponatelor realizate din lut, piatra(, os, corn si metal, vizitatorii vor putea redescoperi un capitol al istoriei trecute, de acum mai bine de s,ase milenii, a spat,iului nord-duna(rean ra(mas necunoscut, în cea mai mare parte, publicului din centrul si vestul Europei.

Muzeele partenere care au ra(spuns invitat,iei Muzeului Nat,ional de Istorie a României de a lua parte în acest amplu proiect sunt: Muzeul Nat,ional al Unirii, Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Muzeul Judet,ean Teleorman, Alexandria, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Baca(u, Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad, Muzeul Judet,ean Botos,ani, Muzeul Bra(ilei, Muzeul Judet,ean de Istorie, Bras,ov, Muzeul Duna(rii de Jos, Ca(la(ras,i, Muzeul Nat,ional de Istorie a Transilvaniei, Cluj, Muzeul de Istorie Nat,ionala si Arheologie, Constanta, Muzeul Olteniei, Craiova, Muzeul Regiunii Port,ilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, Muzeul de Istorie, Galat,i, Institutul de Arheologie, Ias,i, Muzeul de Istorie a Moldovei, Ias,i, Universitatea „A.I. Cuza” Facultatea de Istorie, Ias,i, Muzeul Civilizat,iei Gumelnit,a – Oltenit,a, Complexul Muzeal Judet,ean Neamt,, Muzeul Banatului Montan, Res,it,a, Muzeul Judet,ean Satu Mare, Muzeul Nat,ional al Carpat,ilor Ra(sa(riteni, Sf. Gheorghe, Muzeul Nat,ional Secuiesc, Sf. Gheorghe, Muzeul Nat,ional Brukenthal, Sibiu, Complexul Muzeal Bucovina, Suceava, Muzeul Ora(s,enesc, Tecuci, Muzeul Banatului, Timis,oara, Institutul de Cerceta(ri Eco-Muzeale, Tulcea, Muzeul Judet,ean „S,tefan cel Mare”, Vaslui, Muzeul Judet,ean de Istorie si Arta(, Zala(u.

La aceasta( expozit,ie Muzeul Judet,ean Teleorman participa( cu un numa(r de 51 de exponate, reprezentând aproximativ 13,5% din numa(rul totalul al obiectelor expuse. Este vorba despre vase de lut, statuete antropomorfe de lut s,i os, unelte de piatra(, os, corn s,i cupru, descoperite pe s,antierele arheologice de la Ciola(nes,tii din Deal, Ma(gura, Silis,tea, Vita(nes,ti, dar s,i din cerceta(ri de suprafat,a( s,i descoperiri întâmpla(toare de la Beiu s,i Orbeasca de Sus. Gama de exponate acopera( o serie de mes,tes,uguri: ola(ritul, prelucrarea pietrei, a osului s,i cornului, metalurgia cuprului s,i ilustreaza( ocupat,ii precum cultivarea plantelor s,i vâna(toarea. Aspecte legate de viat,a spirituala(, de anumite practici cultice sunt punctate de ca(tre plastica antropomorfa(. Majoritatea obiectelor sunt atribuite civilizat,iei Gumelnit,a, ca(reia îi apart,in peste 50 de as,eza(ri cunoscute numai în aceasta( parte de sud-vest a Munteniei s,i a ca(rei cercetare s-a desfa(s,urat în mod intens s,i constant cu preca(dere în ultimii 15 ani. Cronologic, piesele gumelnit,ene sunt datate între a doua juma(tate a mil. 5 - începutul mil. 4 î. Hr. Ca obiecte deosebite pot fi amintite: vasul triplu de la Vita(nes,ti, capacul prosopomorf de la Orbeasca de Sus, vasul antropomorf de la Silis,tea, toporul de cupru de la Ciola(nes,tii din Deal. Un numa(r mai mic de obiecte provenite de la Ma(gura, sunt datate la juma(tatea mileniului 5 î. Hr. s,i apart,in civilizat,iei Dudes,ti. Printre acestea se remarca( un obiect cu totul deosebit, un ac pentru prins pa(rul, confect,ionat din os, piesa( unicat, cel put,in la nivelul epocii neolitice din România.

EXPOZITII INTERNATIONALE