MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
ASPECTE ETNOGRAFICE TELEORMANENE
Expoziţia permanentă de etnografie organizată la etajul al doilea al clădirii Muzeului Judeţean Teleorman, valorifică colecţia de etnografie a muzeului şi constituie singura expoziţie de acest gen din judeţ

Expoziţia permanentă de etnografie valorifică colecţia de etnografie a Muzeului Judeţean Teleorman şi constituie singura expoziţie de acest gen din judeţ. Realizată în colaborare cu Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti şi finanţată de Consiliul Judeţean Teleorman, expoziţia ce prezintă elemente specifice satului teleormănean de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până la mijlocul secolului XX, se desfăşoară pe spaţiul a cinci săli, la etajul al doilea al clădirii.

În primele două săli este reconstituită o casă ţărănească alcătuită din prispă, tindă şi camera de locuit, având ca model casele din comuna teleormăneană Siliştea Gumeşti. Sunt expuse piese etnografice de uz casnic şi gospodăresc, mobilier ţărănesc, textile de interior. Este prezentată şi o miniexpoziţie de obiecte din aramă de uz gospodăresc realizate de romii căldărari, locuitori ai judeţului nostru.

În sala a treia este expus costumul popular teleormănean, atât cel de muncă cât şi cel de sărbătoare, ce poate fi urmărit în evoluţia lui de-a lungul timpului.

Următoarele două săli prezintă ocupaţiile ţăranului din zona de câmpie, urmărind atât munca femeii, cât şi cea a bărbatului: torsul şi ţesutul, respectiv agricultura, pescuitul, viticultura. Sunt expuse piese etnografice din lemn, ce ilustrează o adevărată industrie casnică textilă, cum ar fi războiul de ţesut, vârtelniţa, ceacârul, răşchitorul, maşina de egrenat bumbac, maşina de tors, precum şi piese etnografice textile. Se mai găsesc expuse carul pentru boi, hambarul pentru făină, zdrobitorul pentru struguri, dubla şi vase din doage, care, împreună cu celelalte exponate, exprimă mai bine arta populară din zona etnografică a Teleormanului.

 

Galerie foto