MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
NEOLITICUL
Prima sală, din cadrul expoziţiei de bază de arheologie a Muzeului Judeţean, intitulată Înapoi în timp - arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman, supune atenţiei vizitatorilor epoca neolitică, eşalonată în timp aproximativ între anii 6100-4800 î

Prima sală, din cadrul expoziţiei de bază de arheologie a Muzeului Judeţean Teleorman, intitulată Înapoi în timp - arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman, supune atenţiei vizitatorilor epoca neolitică, eşalonată în timp aproximativ între anii 6100-4800 î.Hr.

„Introducerea” se realizează prin intermediul unui panou cronologic în care sunt prezentate culturile arheologice care aparţin neoliticul din zonă şi vechimea fiecăreia în parte. Astfel, privitorul este familiarizat cu noţiuni precum: Starčevo-Criş I şi III, Dudeşti, Vădastra şi Boian-Giuleşti. O hartă a judeţului prezintă localităţile unde au fost făcute descoperiri din această epocă, fiind important de menţionat faptul că peste 95% dintre obiecte provin de pe şantierul arheologic de la Măgura „Buduiasca” şi au fost descoperite în perioada 2001-2008, în urma cercetărilor pe care specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman le-au desfăşurat în cadrul unor proiecte internaţionale sau naţionale de cercetare.

Alături de obiecte expuse în acest spaţiu, alte elemente sunt menite a introduce vizitatorul în atmosfera de atunci. În primul rând sunt cele două zone cu reconstituiri, prima dintre ele reprezentând locul de activitate al unui olar de la începutul mileniului 6 î.Hr. iar ce-a de-a doua reprezentarea la scara 1:2 a unei locuinţe semiadâncite de la jumătatea aceluiaşi mileniu. Astfel, prin intermediul primei reconstituiri vizitatorii sunt familiarizaţi cu materiile prime folosite în realizarea vaselor ceramice, cu tehnica modelării, a decorării şi a arderii lor, dar şi cu o serie de unelte specifice. Cea de-a doua reconstituire prezintă un posibil model de locuinţă sau, mai precis, a unui sălaş temporar, cu o serie de obiecte de inventar precum diferite tipuri de vase ceramice, unelte piatră (râşniţă şi zdrobitor), de silex (cuţite, răzuitoare, seceră) şi os (ac de cusut). Sunt prezentate, sugestiv, detalii constructive: stâlpii de lemn, acoperişul din trestie, legături şi împletituri din papură.

Cele 19 vitrine etalează, urmărindu-se diferitele categorii de obiecte, următoarele: unelte de piatră cioplită, unelte de piatră şlefuită, unelte de os, obiecte de podoabă, obiecte de cult, plastică antropomorfă şi zoomorfă, fragmente de obiecte şi vase realizate din lemn, precum şi o gamă variată, atât ca formă şi dimensiuni, dar şi ca decor, de vase ceramice. Ceea ce frapează la acestea este de multe ori calitatea bună a lutului din care erau modelate, eleganţa formelor şi valenţele estetice, uneori deosebite, ale decorului. De altfel, pe plafonul spaţiului expoziţional se află o serie de panouri pe care se regăsesc reproduse decoruri de pe unele dintre vase.

Informaţiile minimale ce însoţesc fiecare vitrină sunt completate de cele conţinute în trei rame foto digitale, fiecare propunând o temă în legătură cu exponatele: Povestea vasului cu silex, Miniaturi şi detalii, Călătorie peste timp - din preistorie în vitrina de muzeu.

Un panou cu texte şi ilustraţii explică ce însemna A locui acum 7000-8000 de ani… Plecând de la situaţii concrete întâlnite pe parcursul săpăturilor arheologice se încearcă a se sugera modul în care arătau locuinţele şi aşezările acelor comunităţi umane.

Amenajarea spaţiului expoziţional şi achiziţionarea echipamentelor au fost făcute cu fonduri din cadrul proiectului „Măgura Past and Present” – „Art Landscape Transformations EC project 2007-4230”.

Galerie foto