MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
Valori ale patrimoniului arheologic teleormanean
Valori ale patrimoniului arheologic teleormanean

Expoziţia îşi propune să reunească o serie de obiecte arheologice descoperite de-a lungul timpului pe teritoriul judeţului nostru, cele mai vechi fiind atribuite paleoliticului superior, cu mai bine de 30000 de ani în urmă, iar cele mai recente din secolele XII-XIII ale erei creştine. Vizitatorii sunt invitaţi să facă o călătorie în timp prin intermediul exponatelor prezentate, dintre care unele, de mare valoare, fac parte din categoria tezaur a patrimoniului cultural naţional.

Teritoriul judeţului Teleorman a fost favorabil locuirilor umane încă din preistorie, iar cercetările arheologice care s-au desfăşurat chiar începând cu perioada romantică a arheologiei, mai precis din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, au dovedit pe deplin acest fapt. Neobositul cercetător şi arheolog amator, părintele Ioan Spiru afirma despre multitudinea de urme arheologice de aici, făcând o comparaţie cu una dintre cele mai mari civilizaţii antice, următoarele: „Dacă Egiptul este un dar al Nilului, Teleormanul arheologic este un dar al celor 16 cursuri de apă care-l străbat”.

O „Hartă a descoperirilor arheologice” sintetizează cele mai importante descoperiri arheologice, unităţile administrative de unde acestea provin şi epocile din care datează. Practic, într-un număr de 115 localităţi din judeţ au fost identificate peste 300 de situri arheologice, iar cercetările viitoare vor modifica, cu certitudine, această situaţie.

Ordonată în mod cronologic expoziţia prezintă: faună terţiară şi piese litice din paleoliticul superior, obiecte din epoca neo-eneolitică, obiecte din epoca bronzului şi prima epocă a fierului (Hallstatt), obiecte din epoca geto-dacă, importuri elenistice, obiecte din prima jumatate a mileniului I, obiecte din a doua jumătate a mileniului I şi începutul mileniului II.

Două dintre cele mai importante descoperiri arheologice din judeţ sunt prezentate în replici, originalele aflându-se la Muzeul Naţional de Istorie a României. Este vorba despre: „Carul solar”de la Bujoru şi despre „Tezaurului din mormântul princiar” de la Peretu.

Un segment aparte este acordat descoperirilor monetare, ilustrate prin tezaure monetare compuse din monede geto-dace, greco-macedonene şi romane.

O sinteză a „Istoricului cercetărilor arheologice din judeţul Teleorman” cuprinde patru mari perioade din cercetarea arheologică împărţite astfel: „Perioada de început a arheologiei”, „Perioada interbelică”, „Perioada comunistă”, „Perioada de după 1989”. Sunt enumerate săpăturile arheologice din judeţ, apartenenţa administrativ-teritorială a locurilor în care au fost efectuate, toponimul acestora, acolo unde s-a cunoscu, epocile abordate şi numele responsabililor de şantier. Se poate parcurge, citind acest istoric, drumul pe care arheologia teleormănenană l-a făcut de-a lungul a mai bine de 160 de ani, de la începuturile romantice, timide şi incerte la proiectele de cercetare din prezent. Datorită spaţiului avut la dispoziţie a fost imposibilă enumerarea tuturor cercetărilor arheologice efectuate de-a lungul timpului, mai ales a cercetărilor arheologice de suprafaţă (perieghezele), dar şi numele tuturor celor implicaţi în acestă muncă ce are ca scop final reconstituirea trecutului şi cunoaşterea propriei identităţi.

2009

ARHIVA
EXPOZITII TEMPORARE