MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
Orase dunarene din Bulgaria si Romania

„Oraşe dunărene din Bulgaria si România” se intitulează expoziţia care va fi deschisă joi, 27 august 2009, ora 11.00, la sediul Muzeului Judeţean Teleorman din Alexandria.

Elaborată în colaborare cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Teleorman, expoziţia reprezintă o iniţiativă din anul 2007 a Departamentului General al Arhivelor de pe lângă Consiliul de Miniştrii al Republicii Bulgaria şi a Arhivelor Naţionale ale României. Aşa cum au precizat iniţiatorii, alegerea temei expoziţiei nu a fost întâmplătoare. Situate pe cele doua maluri ale Dunarii, aşezările româneşti şi bulgăreşti s-au aflat în strânsă legătură cu toate oraşele riverane de-a lungul marelui fluviu, acesta fiind un element de legătură a României şi Bulgariei cu statele din Europa Apuseană.

Expoziţia cuprinde documente şi fotografii ce reflectă aproape un secol şi jumătate (1800-1940) de istorie, viaţă culturală, politică, aspecte sociale şi chiar mondene, din traiul atât de viu şi pitoresc al oraşelor de pe malurile românesc şi bulgăresc ale Dunării.

Documentele fac parte din fondurile administrative şi culturale şi din colecţiile ( fotografice, de planuri şi hărţi) păstrate la Direcţiile Judeţene dunărene ale Arhivelor Naţionale şi ale Direcţiei Arhivelor Naţionale Istorice Centrale precum şi din fondurile administrative şi culturale ale unor instituţii din Bulgaria.

Expoziţia „Oraşe dunărene din Bulgaria şi România” a fost lansată la sfârşitul lunii aprilie a anului 2007 la Berlin, în cadrul Conferinţei Europene privind Standardizarea si Arhivele Digitale pentru ca în acelaşi an să fie itinerată atât la Bucureşti cât şi la Sofia, Bulgaria. În cursul anului trecut expoziţia a fost deschisa la Şiştov, Bulgaria.

Expoziţia „Oraşe dunărene din Bulgaria şi România” va rămâne deschisă la Muzeul Judeţean Teleorman până pe data de 15 septembrie 2009 şi va putea fi vizitată zilnic,de luni până vineri, între orele 9.00 – 17.00.

2009

ARHIVA
EXPOZITII TEMPORARE