MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
Calatorie in adancurile marilor si oceanelor
M U Z E U L O L T E N I E I

În virtutea unei bune colaborări intermuzeale şi având în vedere patrimoniu deosebit de bogat şi valoros de care dispune, Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei organizează la sediul Muzeului Judeţean Teleorman din Alexandria o expoziţie tematică intitulată „Călătorie în adâncurile mărilor şi oceanelor”.

 

Cunoaşterea vieţii apelor, a mărilor şi oceanelor, a fost şi rămâne o dorinţă permanentă a omului de a descoperi tainele naturii. Acesta este şi scopul expoziţiei noastre: de a încerca să prezinte unele aspecte vizând structurile şi funcţiile ecosistemului marin.

 

În organizarea expoziţiei sunt cuprinse trei părţi importante:

·         Viaţa mărilor şi oceanelor;

·         Marea Neagră – un ecosistem deosebit;

·         Impactul antropic asupra ecosistemelor marine.

 

Fiecare parte se caracterizează prin particularităţi exprimate prin exponatele prezentate. Astfel, atunci când vom vorbi despre mări şi oceane vor fi evidenţiate:

·         Caracteristicile fizico-geografice;

·         Structurile şi funcţiile populaţiilor de plante şi animale-resursele vii ale mediului marin;

·         Importanţa socio-economică a mărilor şi oceanelor.

 

Un compartiment aparte al expoziţiei va fi rezervat Mării Negre. Aceasta reprezintă un unicat special al hidrosferei prin structurile sale geomorfologice, hidrologice şi de viaţă. Este o mare lipsită de viaţă în adâncurile sale, dar este deosebit de spectaculoasă prin organismele planctonice şi bentonice până la adâncimea de 200 m.

Ideile şi scopul expoziţiei vor fi exemplificate prin specii de nevertebrate (celenterate, moluşte, echinoderme) şi vertebrate (peşti). O parte importantă a expoziţiei se va concretiza prin expunerea grafică a conţinutului ştiinţific referitor la viaţa în mări şi oceane.

Fără îndoială expoziţia se constituie într-o acţiune cultural-educativă pentru toate categoriile de vizitatori, dar îndeosebi pentru tineri, cărora încercăm să le trezim interesul pentru această parte importantă a Terrei (mările, oceanele).

Expoziţia, realizată de muzeografii dr. Olivia Cioboiu şi Claudia Goga va fi deschisă miercuri, 26 martie 2014, ora 11,00 la sediul Muzeului Judeţean Teleorman şi va rămâne la dispoziţia publicului vizitator până la data de 20 septembrie a.c.

2014

ARHIVA
EXPOZITII TEMPORARE