MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
Omul si uneltele sale in preistorie
Piatra a fost unul dintre materiile prime cel mai des folosite de către comunităţile preistorice pentru confecţionarea unor unelte sau arme

Expoziţia „Omul şi uneltele sale în preistorie” îşi propune să prezinte o serie de exponate încadrate în categoriile unelte, arme şi ustensile casnice ce aparţin epocii predocumentare, respectiv paleoliticului, neoliticului, eneoliticului şi epocii bronzului.

Cele mai vechi obiecte expuse datează din paleoliticul superior şi au o vechime de cca. 300.000 de ani, în timp ce uneltele din epoca bronzului sunt cele mai „tinere”, cu o vârstă de aproximativ 4500 de ani.

Unelte sunt un element important în reconstituirea vieţii comunităţilor preistorice. Prin factura lor, prin stadiul de evoluţie şi perfecţionare, uneltele definesc atât capacitatea creatoare în folosirea materiilor prime existente dar şi condiţiile economice şi sociale.

În demersul său de a-şi confecţiona uneltele necesare, omul preistoric a utilizat o serie de materii prime aflate la îndemână dar şi altele ce erau aduse de la mare distanţă, sugerând adevărate rute de schimb.

Piesele expuse sunt descoperite pe aproape întreg teritoriu judeţului Teleorman, atât în săpături arheologice sistematice, cât şi în cercetări de suprafaţă, în timp ce alte piese au fost descoperite în mod întâmplător. Cele mai multe piese provin din săpăturile arheologice sistematice de la: Ciuperceni, Ciolăneştii din Deal, Lăceni, Măgura, Orbeasca de Sus, Vităneşti. Unele dintre aceste situri sunt cercetate şi în prezent în cadrul unor proiecte de cercetare arheologică, naţionale şi internaţionale.

Uneltele prezentate în această expoziţie au fost confecţionate din silex, obsidian, piatră, os, corn, cupru şi bronz. Presupunem, de asemenea, că a existat un număr mare şi variat de unelte compuse, care datorită perisabilităţii materialului organic (mai ales lemnul) din care erau confecţionate nu s-a păstrat.

Câteva reconstituiri ipotetice aduc vizitatorul mai aproape de modul în care se confecţionau uneltele. Astfel, sunt reconstituite ateliere pentru cioplit silexul, pentru şlefuit piatra şi pentru prelucrarea osului şi cornului.

O serie de planşele ilustrează câteva modalităţi de realizare a uneltelor de silex, os, corn şi cupru.

Uneltele prezentate sunt legate în acelaşi timp şi de o serie de activităţi precum: agricultura, vânătoarea, pescuitul, râşnitul cerealelor, torsul, ţesutul, ocupaţii şi meşteşuguri ce reprezintă domenii de activitate distincte în cadrul existenţei membrilor comunităţilor preistorice.

Un element de noutate al acestei expoziţii de arheologie este reprezentat de aşa-numita „zonă experimentală”. Aici sunt realizate în mod demonstrativ o serie de unelte din silex, os şi lut ars. Astfel se poate urmări confecţionarea unor lame şi răzuitoare de silex, a unor vârfuri de os şi a unor fusaiole din fragmente ceramice.

Poate fi testat şi felul în care, de exemplu, o creangă poate fi tăiată sau decojită cu ajutorul unei unelte de silex sau modul în care se poate realiza perforaţia unei fusaiole prin intermediul unui vârf de silex fixat într-un mâner de lemn. Toate aceste experimente arheologice au rolul de a explica, concret, modul în care diferitele unelte erau folosite.

Expoziţie se înscrie în seria manifestărilor ce au avut ca temă arheologia şi pe care Muzeul Judeţean Teleorman le-a abordat în mod constant în ultimii ani. Totodată se constituie ca o pledoarie pentru viitoarea expoziţie de bază de arheologie care să valorifice patrimoniul deosebit pe care instituţia îl deţine.

Expoziţia „Omul şi uneltele sale în preistorie” va fi deschisă miercuri, 26 martie, ora 12.00 şi va rămâne la dispoziţia publicului vizitator până la sfârşitul acestui an.

2008

ARHIVA
EXPOZITII TEMPORARE