MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
155 de ani de la aparitia primului timbru fiscal romanesc

La Muzeul Judeţean Teleorman se va deschide joi, 23 iunie 2011, ora 11.00, expoziţia „Timbrul fiscal – 155 de ani de la apariţie”.

Expoziţia, realizată cu exponatele colecţionarului alexăndrean Teodor Săceanu şi cu sprijinul Asociaţiei Filateliştilor din Teleorman, este o introducere a publicului teleormănean în lumea timbrului fiscal, fiind în acelaşi timp şi o istorie în imagini a finanţelor României de la jumătatea secolului al XIX –lea până în zilele noastre.

Primul timbru fiscal românesc a apărut în anul 1856, cu doi ani înaintea celebrelor “Cap de Bour”. Cel care a avut iniţiativa înfiinţării unui timbru fiscal, ca de altfel şi a unui program bine chibzuit pentru îmbunătăţirea mijloacelor financiare, a fost Domnitorul Grigore Alexandru Ghica Vodă . Acesta dispune să se publice „Domneasca Ordonanţă sub no.2, pentru promulgarea legiuirii atingătoare de statornicia tacsiei timbrului” prin care se înfiinţa, sub formă de coli timbrate, primul timbru fix – timbru domnesc - în valoare de 20 parale şi timbrele graduale (proporţionale de mai târziu). Necesitatea creării timbrelor româneşti, pentru acte judecătoreşti şi comerciale, a condus la înfiinţarea la Iaşi a unei tipografii de Stat „Atelia Timbrului” care şi-a început activitatea la 12 ianuarie 1856.

La 28 februarie 1877, Regele Carol I promulghează „Legea instituirii taxei de timbru şi înregistrare”, urmând ca la 1 septembrie acelaşi an să fie pus în circulaţie un număr de timbre fiscale mobile. Această Lege este prima care a introdus la noi în ţară taxa de timbru şi înregistrare asupra tuturor actelor judecătoreşti şi administrative, fie civile, fie comerciale, precum şi asupra mutaţiilor de proprietăţi imobiliare şi mobiliare. Această lege, modificată după cum au impus timpurile, există şi astăzi şi guvernează emisiunile de timbre fiscale de uz general.

Expoziţia „Timbrul fiscal – 155 de ani de la apariţie” reuneşte exemplare ale primelor timbre fixe imprimate pe o gamă variată de documente, timbre fiscale mobile, timbre de ajutor şi asistenţă socială, de şomaj, pentru transport, judiciare şi multe altele. De asemenea, este prezentată şi o mare varietate de timbre fiscale utilizate pe diverse documente ce exemplifică modalităţile de punere în aplicare a taxelor fiscale.

Expoziţia „Timbrul fiscal – 155 de ani de la apariţie” va rămâne deschisă publicului până la data de 15 august a.c.

2011

ARHIVA
EXPOZITII TEMPORARE