MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
Relicve sub asfalt - cercetări arheologice pe varianta 
ocolitoare a municipiului Alexandria
Muzeul Judeţean Teleorman va deschide marţi, 17 septembrie 2013, la ora 11

Muzeul Judeţean Teleorman va deschide marţi, 17 septembrie 2013, la ora 11.30, expoziţia temporară „Relicve sub asfalt - cercetări arheologice pe Varianta ocolitoare a municipiului Alexandria”.

Expoziţia, ce va rămâne deschisă până la sfârşitul anului în curs, prezintă rezultatele cercetărilor arheologice preventive efectuate în anii 2011 şi 2012 pe traseul acestei lucrări de investiţie.

Coordonate şi întreprinse de către arheologi de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, cu aportul departamentului de specialitate din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, al Muzeului Naţional de Istorie a României, al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Teleorman şi al Muzeului Judeţean Teleorman, cercetările au evidenţiat existenţa a nu mai puţin de 11 situri arheologice – aşezări şi necropole – ce datează începând cu epoca eneolitică (jumătatea mil. 5 î.Hr.) până în epoca medievală (sec. XVII-XVIII).

„Varianta ocolitoare a municipiului Alexandria”, în lungime de 13,27 km, se desprinde din DN 6 în apropierea de km. 84, ocoleşte prin partea de nord municipiul şi comuna Nanov, traversează râul Vedea, ocoleşte prin nord comuna Buzescu şi revine în DN 6 la km. 98+785.

Lucrarea a fost executată de către compania israeliană SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD, firmă ce s-a comportat, prin reprezentanţii săi, cu respect faţă de patrimoniul arheologic, dovedind înţelegere faţă de stagnările şi întârzierile cauzate de munca minuţioasă pe care cercetarea arheologică o presupune.

Traseu a intersectat o zonă cu un bogat potenţial, semnalat, în trecut, în literatura de specialitate, evidenţiat în cercetările de teren efectuate de-a lungul timpului dar, mai ales, descoperit ca urmare a efectuării cercetărilor arheologice preventive ocazionate de această lucrare de investiţie.

Săpăturile arheologice, ce au durat mai bine de 100 de zile, au angrenat un număr de 33 de specialişti afiliaţi la 8 instituţii: arheologi (26), restauratori şi conservatori (4), numismat (1), antropolog (1), specialist în Sisteme Informaţionale Geografice (1).

Din numărul estimat de cca. 1200 obiecte descoperite în cele peste 750 de complexe arheologice cercetate, cca. 300 dintre cele mai importante vor fi prezentate cu această ocazie. Este vorba despre o serie de vase ceramice, unelte şi arme de piatră şi metal, obiecte de uz gospodăresc, obiecte de port şi podoabă din metale comune sau preţioase, monede, piese de inventar funerar, un cuptor metalurgic pentru topit minereul de fier. Exponatele vor fi însoţite de un bogat material fotografic şi documentar.

Dincolo de cunoaşterea unor noi realităţi arheologice şi de reconstituire a unor secvenţe de locuire umană din această parte a Câmpiei Române, cercetările de pe „Varianta ocolitoare a municipiului Alexandria” au îmbogăţit patrimoniul al Muzeului Judeţean Teleorman, patrimoniu ce îşi va găsi locul şi în sălile viitoarei expoziţii permanente de arheologie.

2013

ARHIVA
EXPOZITII TEMPORARE