MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
Comori documentare si fotografice
din patrimoniul 
Biroului Judetean Teleorman al Arhivelor Nationale si
Muzeului Judetean Teleorman
Arta religioasa

Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, organizează, în colaborare cu Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale expoziţia „Comori documenteare și fotografice din patrimoniul Biroului Județean Teleorman al Arhivelor Naționale și Muzeului Judeţean Teleorman”.

Deschiderea expoziţiei va avea loc vineri, 15 decembrie 2017, în Sala Auditorium a Muzeului Judeţean Teleorman.

Publicul vizitator va putea admira în cadrul acestei expoziții adevărate comori documentare și fotografice din patrimoniul celor două instituții, cum ar fi: Hrisovul Domnesc emis de domnitorul Constantin Șerban în 1654 (cel mai vechi document păstrat de BJTAN), Hrisovul emis de domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica privind întemeierea orașului Alexandria (1840), dar și alte hrisoave domnești; hotărnicii; planuri; acte de vânzare; scrisori și telegrame semnate de personalități precum C.A. Rosetti, Ștefan Luchian, I.C. Brătianu; documente și fotografii legate de Războiul de Independență, Răscoala din 1907 și cele două războaie mondiale; titluri de împroprietărire în urma reformelor agrare; brevete de acordare a unor medalii eroilor de război; brevete de invenții; precum și documente referitoare la personalitățile marcante ale județului Teleorman (Marin Preda, Zaharia Stancu, Gala Galaction, etc.).

Expoziţia „Comori documenteare și fotografice din patrimoniul Biroului Județean Teleorman al Arhivelor Naționale și Muzeului Judeţean Teleorman” va rămâne deschisă publicului până la data de 16 februarie 2018.

2017

ARHIVA
EXPOZITII TEMPORARE