MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
‘Zeiţa’ de la Vităneşti

„Zeiţa” de la Vităneşti este o statuetă antropomorfă feminină, ce poate fi datată la începutul mileniului 4 î.Hr. A fost descoperită în recent încheiata campanie de cercetări arheologice desfăşurată pe tell-ul eneolitic gumelniţeanMăgurice”, de la Vităneşti, jud. Teleorman. Se afla în zona unei locuinţe incendiate, a cărei cercetare a fost începută încă de anul trecut şi care a furnizat alte două piese deosebite, un pandantiv de aur şi un vas antropomorf, deja prezentate vizitatorilor.

Piesa, a cărei prezenţă este destul de rară în aria culturii Gumelniţa, este un ansamblu compus dintr-o statuetă aflată în poziţie aşezată şi un scaun-tron, cu patru picioare şi spătar curbat, cu care aceasta face corp comun. Este modelată dintr-o pastă de bună calitate şi este relativ îngrijit lucrată. Capul statuetei este redat simplu, fără detaliile anatomice ale feţei, cu lobii urechilor cu câte două perforaţii. Braţele, îndoite din cot şi aşezate pe abdomen, sugerează o atitudine de relaxare.

Piese asemănătoare au mai fost descoperite şi în alte aşezări gumelniţene precum cele de la Căscioarele, Gumelniţa, Sultana (jud. Călăraşi) şi Drăgăneşti-Olt (jud. Olt). Deasemnea, tipul respectiv este prezent şi în cadrul altor arii culturale vecine (Cucuteni-Tripolie, Sălcuţa, Vinča). De semnalat faptul că această descoperire nu este singulară la Vităneşti, de aici fiind cunoscută o altă statuetă aşezată, păstrată fragmentar.

În ceea ce priveşte semnificaţia acestor piese, unii cercetătorii consideră că ar reprezenta imaginea „Marii Zeiţe” sau a „Zeiţei Mame”, specifică comunităţilor neo-eneolitice.

"Zeita" de la Vitanesti
EXPONATUL  LUNII
septembrie

ARHIVA