MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN

Muzeul Judeţean Teleorman vă invită luni , 5 iulie 2010, ora 11.00, la inaugurarea EXPONATULUI LUNII IULIE.

Pentru perioada 1- 31 iulie a.c., Muzeul Judeţean Teleorman prezintă publicului vizitator un obiect deosebit aflat în patrimoniul instituţiei .Este vorba despre o URNĂ FUNERARĂ descoperită la Măgura, punctul „Buduiasca” în anul 2003. Cercetările de aici s-au desfăşurat în perioada anilor 2001-2004 în cadrul proiectului româno-britanic „Southern Romania Archaeological Project - SRAP”, iar începând cu anul 2005 în cadrul proiectului intermuzeal local „Începuturile civilizaţiei europene - neo-eneoliticul la Dunărea de Jos”.

Zona comunei Măgura şi împrejurimile acesteia sunt printre cele mai bogate zone arheologice din judeţ, fapt care a atras atenţia atât specialiştilor din ţară cât şi a celor de peste hotare. Situl de la Măgura „Buduiasca” a devenit cunoscut, în primul rând, datorită descoperirilor din epoca neolitică (cca. 6000-5000 î.Hr.). Locuirea postneolitică este reprezentată de urme din epoca bronzului timpuriu, un complex din prima epoca a fierului, complexe din sec. IV d.Hr., un complex de epoca medievală târzie. Au mai fost cercetate un mormânt de incineraţie din epoca bronzului timpuriu şi şapte morminte de inhumatie din epoca medievală târzie.

Obiectul prezentat aparţine unui mormânt de incineraţie în urnă. Vasul în care se aflau depuse oasele calcinate, fără alt inventar, a fost descoperit la o adâncime de -0,50 m şi se afla într-o groapă cu diametrul de aproximativ 0,50 m. Este modelat cu mâna, dintr-o pastă amestecată cu nisip şi pietricele. Are o formă globulară, cu gâtul înalt şi buza dreaptă, ascuţită. La baza gâtului se aflau patru tortiţe circulare dispuse diametral opus, trei dintre ele rupte din vechime.

Incineraţia reprezintă unul dintre riturile funerare practicate de către comunităţile umane din toate timpurile şi din majoritatea regiunilor geografice. Practica funerară a incineraţiei a apărut în lume încă din epoca neolitică. A cunoscut o amplă dezvoltare o dată cu apariţia epocii bronzului, când a fost folosită în paralel cu înhumaţia. Este bine cunoscută, în lumea ştiinţifică, cultura arheologică europeană a „câmpurilor de urne” de la sfârşitul epocii bronzului.

Arheologia funerară oferă date atât despre indivizii incineraţi, cât şi despre cei înhumaţi, despre procesele în sine, iar datorită inventarului şi a ofrandelor găsite, despre apartenenţa lor culturală sau etnică.

În judeţul Teleorman sunt cunoscute mai multe descoperiri funerare de acest fel, descoperiri izolate, cum este şi cazul celei de la Măgura, dar şi necropole. Printre cele mai cunoscute amintim necropolele de incineraţie din epoca bronzului, prima epocă a fierului şi epoca geto-dacă de la Zimnicea, necropola birituală din sec. IV d. Hr. de la Olteni şi necropola de incineraţie din sec. VIII-X de la Păuleasca.

Urna funerara de la Magura
iulie

ARHIVA
EXPONATUL  LUNII