MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
Condica Obstescului Oras Alexandria
Muzeul Judeţean Teleorman vă invită miercuri, 1 iulie 2015, ora 11

Condica obştescului oraş Alexandria 1835 conţine, trecute sub forma unui registru, toate locurile de casă şi prăvălii cu numele şi prenumele cumpărătorului, toate vecinătăţile şi numărul de stânjeni. În total are 267 de file, primele şase file sunt libere. Prima vânzare datează din anul 1838 şi ultima din anul 1858. În perioada de douăzeci de ani menţionată de condică, sunt trecute 1470 de vânzări în oraş dar şi în moşia oraşului.

Credem că în primele file urmau să fie scrise vânzările din anii 1834-1837, despre care aflăm că au fost trecute în „catagrafiasca condică” a comisiei de către staroste. Nu apar aceste vânzări pentru că anii de început ai oraşului au stat sub semnul incertitudinii, probleme apărând atât din partea proprietarilor de moşii din vecinătatea noului oraş, dar şi din partea Mitropoliei care nu mai vroia să efectueze schimbul de teren necesar.

Condica este scrisă în limba romana cu alfabet chirilic şi este îmbrăcată în piele, la final poartă semnătura epitropului Anghel A. Repanovici şi data de 12 august 1860. Pe aceeaşi filă se află pecetea din ceară roşie a oraşului Alexandria.

Dimensiunile condicii sunt speciale: 43,5 cm lungime şi 30 cm lăţime.

 

EXPONATUL  LUNII
august

ARHIVA