MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
Diploma domneasca

Pentru perioada 1- 31 august 2012, Muzeul Judeţean Teleorman propune publicului vizitator un document inedit aflat în patrimoniul instituţiei. Este vorba de o Diplomă Domnească acordată la data 8 octombrie 1851, de către Domnitorul Barbu Ştiribei, alexăndreanului Ioan Lazăr .

Domnitorul Barbu Ştiribei (1849-1856), în al treilea an de domnie, dă o Diplomă Domnească prin care îl ridică în rang de pitar pe alexăndreanul Ioan Lazăr cu menţinea că această onoare se datorează slujbelor săvârşite de către acesta. Diploma poartă iscălitura şi pecetea domnitorului şi a fost elaborată în oraşul Bucureşti în data de 8 octombrie 1851.

Ioan Lazăr a fost un personaj cheie al fondării oraşului Alexandria. Este cel care semnează, alături de obştea zimnicarilor, în data de 1 ianuarie 1833, un act privind strângerea banilor necesari achiziţionării unui teren pentru construirea oraşului. Ioan Lazăr a făcut parte din delegaţia de orăşeni care a obţinut recunoaşterea întemeierii oraşului prin emiterea Hrisovului Domnesc şi care a cerut lui Alexandru Dimitrie Ghica ca oraşul să-i poarte numele. A fost primul epitrop al Alexandriei, în 1834.

Boierul având rangul de pitar este menţionat fără funcţie în secolul al XIX-lea. În Evul Mediu acest dregător se ocupa cu aprovizionarea curţii şi armatei cu pâine şi furaje, supraveghea brutăria domnească şi pe brutari, răspundea de mijloacele de transport şi de telegari (cai). Avea venit cât dorea să-i dea domnul.

EXPONATUL  LUNII
august

ARHIVA