MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
Cuvântul evanghelie (gr

Cuvântul evanghelie (gr. ευαγγέλιον = „vestea cea bună”), la început, nu se referea la o carte, ci la tot mesajul relevat de Iisus şi predicat de Apostoli. Apoi când „evangheliştii”, transcriu mărturia lor apostolică despre viaţa, activitatea şi slujirea lui Hristos, termenul e folosit şi pentru denumirea celor patru texte evanghelice, care cuprind Evanghelia în întregime, însă prezentată de fiecare într-un mod propriu.

Primele tipărituri româneşti care conţineau scrierile evangheliştilor dispuse în ordinea succesiunii lor din Noul Testament, adică: după Matei, după Marcu, după Luca şi după Ioan se numeau Tetraevanghele (cuvânt de origine greacă ce înseamnă, ad litteram, „patru Evanghelii”), citirile evanghelice făcându-se după indicaţiile marginale, care arătau pericopele şi zilele în care trebuiau să se citească.

Evanghelia tipărită de Antim Ivireanul în anul 1697, în tipografia înfiinţată de el la Mănăstirea Snagov, prezintă o deosebire faţă de vechile Tetraevanghele, deoarece aduce o înlesnire pentru preoţi prin aşezarea pericopelor evanghelice în ordinea citirii lor în biserică, pe duminici şi săptămâni, în funcţie de anumite sărbători şi posturi, ordinea succesiunii lor fiind, aici, după Ioan, după Matei, după Luca şi după Marcu.

După cum însuşi autorul spune în foaia de titlu, această ediţie a Evangheliei este diorthosită mai cu multă nevoinţă”, adică revizuită şi realizată în bune condiţii grafice.

Este legată în piele roşie pe lemn, cu ornamente aurite. Tipărită în două culori, cerneala roşie folosită doar pentru titluri şi pentru iniţialele ornate, în rest, cerneală neagră.

Mitropolitul Antim Ivireanul îşi arată calităţile artistice deosebite îmbogăţind paginile Evangheliei sale cu frontispicii cu portrete în medalion, dar mai ales cu cinci xilogravuri (gr. xylon = lemn) în cerneală neagră: Stema Tării Româneşti (pe versoul foii de titlu); Sfântul Evanghelist Ioan Teologul, fila 3 (verso); Sfântul Evanghelist Matei, fila 21 (verso); Sfântul Evanghelist Luca, fila 56 (verso); Sfântul Evanghelist Marcu, fila 99 (verso).

 

Evanghelie (1697)
EXPONATUL  LUNII
aprilie

ARHIVA