MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
MUZEUL JUDETEAN TELEORMAN
Halebarda este o armă medievală de infanterie compusă din: secure, a cărei lovitură zdrobea piesele metalice ale armurii nimicind pe inamic; cârlig pentru agăţarea şi doborârea de pe cal a călăreţului sau pentru rănirea picioarelor calului; vârf masiv şi

Halebarda este o armă medievală de infanterie compusă din: secure, a cărei lovitură zdrobea piesele metalice ale armurii nimicind pe inamic; cârlig pentru agăţarea şi doborârea de pe cal a călăreţului sau pentru rănirea picioarelor calului; vârf masiv şi ascuţit (suliţa), care pătrundea cu uşurinţă printre plăcile armurii, străpungând reţeaua de zale îmbrăcată pe sub armură.

Halebarda era folosită pe scară largă în Germania încă din secolul al XIV-lea şi introdusă în Franţa, la pedestrime în vremea lui Ludovic al XI-lea.

Originea halebardei a rămas necunoscută în ciuda numeroaselor ipoteze emise de etimologişti. Aceştia oferă trei explicaţii:

-    germană : halebarda ar veni de la cuvântul Helmbarte , Helm semnificând „coif” iar Barte -topor/ secure/bardă” , de unde, prin asocierea celor doua nume : bardă destinată găuririi coifurilor.

-    italiană : acest cuvânt a fost folosit într-un text datând din anul 1333, termenul Alabarte desemnând o armă albă ( fără nici o altă precizare).

-    arabă : cuvântul halebardă ar proveni din cuvântul arab Al Barte care semnifică „vârful lăncii”.

Ca arme albe infanteria secolelor XVI-XVIII, folosea de regulă halebarda, necesară împotriva şarjelor de cavalerie şi sabia, foarte bună în situaţii de luptă corp la corp.

Halebarda dădea posibilitatea de a ţine pe cavalerist la distanţă. Dacă trupa acţiona grupat, sprijinită de arcaşi, aceste arme puteau fi folosite cu maximum de randament. Halebarda putea avea mai multe forme, dar în general ea avea un tăiş de formă concavă sau convexă, un vârf de suliţă, necesar împungerii şi un cârlig, necesar agăţării cavalerului aflat în galop.

În zilele noastre halebardele pot fi observate în dotarea Gărzii Elveţiene a Cetăţii Vaticanului, însă motivul folosirii lor este cel al respectării tradiţiei şi nu al contracarării unei agresiuni.

Halebarda
EXPONATUL  LUNII
noiembrie

ARHIVA